ตรวจเช็คก่อนสมัครก่อนว่าท่านอยู่ในเขตพื้นที่บริการของเราหรือไม่เขตพื้นที่เปิดให้บริการ Citi advance
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
นครปฐม
ฉะเชิงเทรา

เขตต่างจังหวัด

ภาคเหนือ

เชียงใหม่
ลำพูน* อ.เมืองลำพูน, อ.บ้างโฮ่ง, อ.แม่ทา, อ.บ้านธิ
กำแพงเพชร* อ.สลกบาตร

ภาคกลาง

อยุธยา
สระบุรี
นครสวรรค์
อ่างทอง* อ.เมืองฯ, อ.วิเศษชัยชาญ, อ.ป่าโมก, อ.ไชโย
ราชบุรี* อ.เมืองฯ, อ.บ้านโป่ง, อ.โพธาราม, อ.ดำเนินสะดวก, อ. บ้านแพ
อุทัยธานี* อ.เมืองฯ, อ.ทัพทัน, อ.หนองขาหย่าง, อ.หนองฉาง
ชัยนาท* อ.เมืองชัยนาท
สุพรรณบรี* อ.เมืองสุพรรณบุรี
กาญจนบุรี* อ.ท่ามะกา, อ.ท่าเรือพระแท่น
ลพบุรี* อ.เมืองลพบุรี
นครนายก* อ.เมืองนครนายก, อ.บ้านนา

ภาคตะวันออก

ชลบุรี
ระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา
ขอนแก่น
กาฬสินธุ์* อ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.ยางตลาด
มหาสารคาม* อ.เมืองมหาสารคาม, อ.โกสุมพิสัย, อ.กันทรวิชัย
ชัยภูมิ* อ.เมืองชัยภูมิ
บุรีรัมย์* อ.เมืองบุรีรัมย์

    กรอกรายละเอียดส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

    -
    -