บัตรเครติตร  CITIBANK เพียงมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป
อนุมัติสูงสุด  3.5 เท่าของรายได้
เพียงให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บเอกสารฟรี

***ฝากซื่อและเบอร์ไว้ด้านล่าง***
****จะติดต่อกลับทันที****

Picture
Picture
Picture

ฝากเบอร์และซื่อไว้ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ