สรุปข้อดีของบริการโอนหนี้
1.  ช่วยในการบริหาร และการจัดการสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ และช่วยลดยอดการผ่อนชำระต่อเดือนลง
2.  ช่วยลูกค้าที่ประสบปัญหาโดนเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงมากๆ ให้ได้ดอกเบี้ยอัตราพิเศษจากพวกเรา
3.  ช่วยลดภาระการชำระต่อเดือน จาก10% ลงเหลือแค่ 4% โดยเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต
4.  ช่วยร่นระยะเวลาการผ่อนชำระลง มีผลทำให้ช่วยลดจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดลง
5.  ช่วยลดจำนวนเงินผ่อนชำระคืน ในกรณีที่ลูกค้าเหลือระยะเวลาผ่อนชำระกับที่เก่าอีกไม่กี่เดือน
6.  หลังจากการปิดยอดแล้ว ลูกค้ายังมีเงินเหลือ ในการเสริมสภาพคล่องด้วย
7.  ช่วยให้การบริหารจัดการหนี้สิน มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟรี ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ สนใจ สมัครสินเชื่อ กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ตารางเปรียบเทียบก่อนและหลังบริการโอนหนี้

Picture